Llicència de tinença o conducció de gossos potencialment perillosos