OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL

Image by Scott Graham

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Image by Acton Crawford
Image by Daniel Smyth

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A PEÓ/PEONA DE LA BRIGADA MUNICIPAL

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A NETEJADOR/A – COORDINADOR/A
DE COLLA

Image by JESHOOTS.COM
Image by PAN XIAOZHEN

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A NETEJADOR/A – 20 H

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A NETEJADOR/A – 30 H

productos de limpieza
teclado

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TREBALLADOR/A FAMILIAR

Hermanos jugando juntos