Pla complementari de foment de l’ocupació local


La Diputació de Barcelona, a finals de l’any passat, va aprovar el Pro- grama complementari de foment de l’ocupació local, l’objectiu del qual és la generació d’ocupació. La característica d’aquest segon programa és que té dues línies de suport: una destinada a l’ocupació local, per al desplegament de plans locals d’ocupació, i una altra destinada a la reactivació econòmica local, mitjançant obres de manteniment, conser- vació i reparació d’infraestructures i equipaments locals, i adquisició de materials i subministraments.

Per a la primera línia (suport a l’ocupació local), la Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès una subvenció de 41.328,84 eu- ros, que han permès la contractació de tres paletes del poble, que es trobaven en situació d’atur, i als quals s’ha ha pogut oferir un contracte de sis mesos, a jornada completa. Amb l’ajut d’aquestes tres persones s’ha pogut dur a terme la remodelació de la recepció, sala de tècnics i sala de plens de la Casa Consistorial, i l’arranjament de la teulada. També s’ha arranjat la teulada de Cal Boter, que tenia alguna gotera, s’ha construït el mur de contenció de davant de la farmàcia, s’ha pavi- mentat i arreglat el camí de la Costa i altres petites obres de manteni- ment, que eren necessàries i que s’han pogut dur a terme sense alterar les tasques de manteniment que duu a terme regularment la brigada municipal.Per a la segona línia (suport a la reactivació econòmica local), la subvenció és de 27.552,56 euros, que han permès la compra de ma- terials per als treballs realitzats.

Aquestes iniciatives són molt positives per als petits municipis com el nostre, perquè, a banda de permetre la contractació de veïns del po- ble, són una bona manera d’optimitzar els recursos públics.

#pladocupació #ocupació #feina #vilobí #reformes

Entradas Recientes

Ver todo

Sorteig d'instagram de l'AA.VV. de Les Guixeres

Com sabeu, cada tardor des de l’Associació de les Guixeres organitzen una bicicletada popular. Aquest any, donada la situació que estem vivint, no es podrà celebrar amb normalitat per una qüestió de s

Plaça de la Vila s/n           Vilobí del Penedès             Codi postal:  08735            93 897 89 80           vilobi@diba.cat    Avís legal