Valoració de la campanya de reforç de les recollides selectives


Durant els mesos de març i abril s’ha realitzat la campanya de reforç de les recollides selectives al municipi que ha consistit, bàsicament, a informar-ne personalment porta a porta tots els veïns i veïnes de Vilobí. Un cop finalitzades les visites als habitatges s’ha fet un recull d’opinions, comentaris, suggeriments i queixes d’alguns veïns. En aquesta campanya hem trobat a casa força veïns i veïnes (més del 54% del total d’habitatges), això ha permès fer una valoració de totes les actuacions realitzades i quina és la percepció per part dels veïns de tota la feina feta.En general la rebuda ha estat bona, la gent està informada, coneix les diferents recollides selectives i sap com realitzar- les correctament. Segons s’ha comentat, la majoria de vosaltres ja recicleu i feu tot el possible per fer-ho de la millor manera possible.

Malgrat que alguns veïns pensen que es fan massa campanyes sobre el tema i ho han expressat obertament, la veritat és que des de la im- plantació de la recollida selectiva de la brossa orgànica a l’abril-maig del 2010 només s’han fet dues campanyes de reforç, una al juny 2014 en la qual, malauradament, vam trobar molt poca gent (només un 30% dels habitatges) i la que s’acaba de fer aquest 2016 durant els mesos de març i abril. Cal pensar que malgrat els bons resultats de recollida del municipi encara hi ha força gent que no hi participa o que només realitza alguna de les recollides selectives. A cada nova campanya que es fa s’afegeix alguna família més i se’n desperta alguna altra que per un motiu o un altre s’havia relaxat i havia deixat de fer la recollida se- lectiva. És important que la gent sàpiga què està fent bé, però també ha de prendre consciència del que està fent malament o simplement no està fent. El que sí que ha quedat palès és que els veïns i veïnes agraeixen les millores de gestió fetes per l’Ajuntament. Concretament, de la recollida d’oli de cuina usat a través del Claki, una recollida fàcil, efectiva i ben valorada pels veïns. També volem agrair al veïnat que ha participat en els dos tallers que es van portar a terme.

#recollidaselectiva #mediambient

Entradas Recientes

Ver todo

Sorteig d'instagram de l'AA.VV. de Les Guixeres

Com sabeu, cada tardor des de l’Associació de les Guixeres organitzen una bicicletada popular. Aquest any, donada la situació que estem vivint, no es podrà celebrar amb normalitat per una qüestió de s

Plaça de la Vila s/n           Vilobí del Penedès             Codi postal:  08735            93 897 89 80           vilobi@diba.cat    Avís legal