top of page

Viu l’estiu a Vilobí


Un any més, des de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès s’ha orga- nitzat el Casal d’Estiu i l’Estiu Jove per garantir que els pares puguin conciliar les vacances escolars amb les obligacions laborals, al mateix temps que infants i joves tenen l’oportunitat de realitzar ac- tivitats de lleure al poble. Enguany hi ha hagut una cinquantena d’ins- crits per a cadascuna de les op- cions ofertades segons la franja d’edat: Casal d’Estiu i Estiu Jove. Les activitats que es realitzen al llarg de les setmanes són variades i pensades per a gustos i aficions diferents, això sí, sota un mateix denominador comú: activitats fresques, d’aigua i estiu i sobretot molt divetides. Els infants podran gaudir de la, ja tradicional, traves- sa, que enguany serà pels voltants de Font-rubí, i els joves passaran una setmana a la Cerdanya plena de natura, aventures i experièn- cies que de ben segur recordan sempre.

Volem agrair a totes les famílies la confiança dipositada i als moni- tors, la seva professionalitat.

bottom of page