top of page

Adjudicada l’obra de reforma i reurbanització de la plaça de la Vila


A mitjans d’aquest mes s’iniciaran les obres de reforma i reurbanització de la plaça de la Vila per a la seva adequació a usos cívics. Aquest és un projecte important per a Vilobí, ja que la plaça de la Vila és un punt de trobada i celebració per als veïns de Vilobí.

Per idear el projecte es van tenir en compte alguns aspectes com la seguretat, la utilitat, la integració de la plaça de la Vila amb la plaça de l’Ajuntament i l’aparcament. El projecte final recull tots aquests aspec- tes, sense oblidar-ne cap. En aquest sentit, es condicionarà un espai infantil i una zona d’aparcament, degudament diferenciada per garantir la seguretat de tots els infants que juguen a l’exterior del Centre Cívic; es construirà un escenari fix per als actes que es realitzin a l’exterior i es millorarà l’enllumenat.

A més, en relació amb aquest projecte, s’està estudiant com millorar i adequar el camp de futbol a les possibles necessitats del veïnat.

bottom of page