top of page

Desviament de les canonades d'impulsió i distribució al camp de futbol


Per tal d’incrementar l’eficàcia del sistema d’abastament d’aigua i millorar-ne i augmentar el grau d’eficiència de la xarxa del municipi, l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, que gestiona el servei d’aigua a Vilobí del Penedès, ha realitzat les obres de desviament de la xarxa que travessa el camp de futbol municipal, a la vegada que ha reposat la canonada amb tubs de polietilè d’alta densitat de 125 mm de diàmetre. També s’han augmentat el nombre d’elements de seccionament, cosa que possibilita i augmenta les hipòtesis d’actuació davant de qualsevol incidència. El pressupost de les obres ha estat de 32.656,64 euros (IVA inclòs), que es financen a càrrec del saldo a favor de l’Ajuntament del fons d’amortització.


bottom of page