top of page

Millora de l'encreuament de l'avinguda Generalitat amb el carrer del Torrent


A mitjans del mes d’agost s’han dut a terme les obres que han permès millorar l’encreuament de l’avinguda Generalitat amb el carrer del Torrent. Aquest era un punt de la nostra xarxa viària que presentava algunes dificultats, tant de visió com de maniobra, per als turismes i sobretot per als autocars, que tenien molt complicat fer la maniobra de gir.

Amb una intervenció mínima i senzilla que ha consistit en l’eixamplament del tram del carrer Torrent on s’encreua amb l’avinguda Generalitat, s’ha aconseguit facilitar el gir, tant a dreta com a esquerra, millorar la viabilitat i evitar la possibilitat d’accidents.

bottom of page