top of page

Bases: 5è concurs de dibuix per a la portada del butlletí de desembre


1. Participants

S’hi poden presentar tots els alumnes des de P-3 fins a 6è de l’escola Llebeig i també tots els infants del municipi que s’incloguin en aquesta franja d’edat.

1a categoria: nens i nenes de parvulari

2a categoria: nens i nenes de 1r i 2n 3a categoria: nens i nenes de 3r i 4t

4a categoria: nens i nenes de 5è i 6è 2. Tècnica

Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres, pintura al tremp...) sempre que s’adapti al format del paper A4.

3. Tema

El tema és el Nadal i ha d’estar relacionat amb les emocions, activitats, valors que s’associen amb aquestes dates.

4. Les obres presentades han de ser inèdites i originals.

5. Cada participant només pot presentar una obra.

6. Presentació

Al revers de la cartolina s’ha d’indicar AMB LLAPIS el nom de l’autor/a, el títol, un número de telèfon de contacte i l’escola a què pertany l’alumne/a.

Els dibuixos es poden lliurar a l’escola Llebeig i a l’ajuntament abans del dia 23 de novembre.

7. Jurat

El jurat estarà format per:

l’alcalde de Vilobí

el regidor d’Educació

la regidora de Cultura

la directora de l’escola Llebeig

la directora de la llar d’infants

representant de l’AMPA de Llebeig

La decisió del jurat es farà pública l’1 de desembre de 2016.

S’escollirà un dibuix guanyador per a cada categoria (que s’exposaran a l’última pàgina del butlletí municipal) i un de sol per a la portada.

Els dibuixos guanyadors es faran públics als mitjans de comunicació municipals i també de forma personal a les persones guanyadores.

8. Premis

Els dibuixos guanyadors seran premiats amb un lot de colors. Així com també amb el reconeixement públic al incloure’s en el butlletí municipal.

9. Dibuixos

Els dibuixos premiats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, que es reserva el dret de publicar-los en els canals de comunicació municipals.

10. Exposició

Els dibuixos premiats i la resta de dibuixos presentats s’exposaran des del dia 23 de novembre fins al 12 de gener al hall del Centre cívic Jaume Via.

11. Devolució

Els dibuixos no premiats podran recollir-se, si es vol, a l’ajuntament de Vilobí a partir del 16 de gener.

12. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


bottom of page