top of page

Estudi de viabilitat de recursos i productes turístics de Vilobí


Des de l’Ajuntament, i amb el valor diferencial del Parc dels Talls —així com el seu potencial per esdevenir un atractiu turístic important— hem decidit posar en valor tots els recursos disponibles. Un procés que ha d’esdevenir la base per impulsar el turisme sostenible al municipi i afavorir la conservació del patrimoni natural existent.

Conscients, però, de la necessitat d’un acompanyament professional, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha decidit realitzar l’Estudi de viabilitat de recursos i productes turístics de Vilobí del Penedès” en col·laboració amb una empresa turística especialitzada. Per això, l’estudi anirà dirigit a la posada en valor dels recursos singulars, a la creació i comercialització de productes per als mercats de proximitat i col·lectius concrets, a l’impuls de l’ecoturisme, i a potenciar la resta de recursos amb gran potencial i atractiu turístic, entre d’altres accions.

Amb la intenció de captar la realitat i les necessitats del nostre poble i del seu entorn, es desenvoluparà una metodologia de treball que buscarà la col·laboració i implicació dels principals agents polítics, tècnics, econòmics i socials que tenim a Vilobí. Així, les fonts d’informació que s’utilitzaran seran:

1. Reunions de treball amb les administracions locals

2. Reunions de treball amb els empresaris turístics i d’altres sectors estratègics

3. Visites in situ als principals recursos turístics

4. Consulta de documents i informes externs

Per garantir l’èxit d’aquesta proposta, és necessari comptar amb la implicació directa dels empresaris de Vilobí (tant de l’àmbit turístic com d’altres sectors estratègics).

L’objectiu últim serà millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostre veïns, per mitjà de la generació de riquesa, el manteniment i la creació de llocs de treball, i la conservació del paisatge i territori.

Les tasques seran realitzades per Lara Lapieza, consultora especialitzada en màrqueting i planificació turística, que se centrarà principalment en projectes per al desenvolupament econòmic i social del territori, tant d’àmbit municipal com comarcal i provincial. Complementàriament, es comptarà amb la col·laboració del Sr. Josep Cerveró, qui fou director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya (1990-1996), que donarà suport en el contacte amb agents del sector.


bottom of page