top of page

Els pèlags de Vilobí s’inclouen en l’inventari de zones humides de Catalunya


Des del passat 19 de gener, l’Ajuntament de Vilobí té la notificació oficial que els Pèlags de Vilobí s’han inclòs en l’inventari de zones humides de la Generalitat –Departament de Territori i Sostenibilitat, concretament de l’àrea del Pèlag Gran.

Amb aquest nou reconeixement, la zona, a més de la protecció que en l’àmbit municipal ja se li va donar, ara s’amplia, en gran part per la rellevància extreta dels tècnics que van avaluar la zona:

  • Aquests talls i pèlags estan donant lloc a un ecosistema amb molta diversitat d’hàbitats de potencial importància, i degut a la manca de zones humides i l’homogeneïtat del paisatge del voltant (dominat per conreus de vinya), converteix la zona en un indret singular per la comarca.

  • Pel que respecta a fauna, la zona humida destaca per les poblacions d’amfibis i d’aus, principalment. A més, com que és un dels pocs representants de les zones humides de la comarca, la seva singularitat i funcionalitat

adquireixen una rellevància destacable. Igualment, els talls verticals que apareixen en les zones adjacents a la zona humida són de gran interès per a la cria d’espècies rupícoles d'aus.


bottom of page