top of page

Adquisició d’un camió nou per a la brigada municipal


L’Ajuntament de Vilobí recentment ha comprat un camió de menys de 3.500 kg, proveït d’una

plataforma elevadora tipus retràctil, que donarà servei a la brigada municipal.

Per a la seva adquisició es va sol·licitar pressupost a tres concessionaris, essent l’oferta més avantatjosa la de l’Opel Movano, model que finalment s’ha adquirit. El seu cost ha estat de 35.262,16 euros (impostos inclosos) i ha estat inclòs dins el pressupost municipal de 2018.

Aquest vehicle facilitarà les tasques de la brigada municipal, perquè moltes de les feines que actualment s’han de fer amb tractor i remolc, es podran dur a terme amb el camionet, sobretot el transport de materials, ja sigui municipal (taules, cadires, etc.), com anar a cercar materials als proveïdors. A més, amb la plataforma elevadora es facilita la càrrega i descàrrega.


bottom of page