top of page

D'on ve l'aigua dels pèlags?


A finals de l’any passat, es va encarregar un estudi sobre batimetria, anàlisi hidrològica i analítica de l’aigua del Parc dels Talls per conèixer la limnologia del pèlags. Amb aquest, s’ha realitzat una batimetria per obtenir el detall de la morfologia subaquàtica dels pèlags, la definició topogràfica del relleu de la cubeta i la profunditat màxima de la columna d’aigua. També s’analitza el funcionament hidrològic dels pèlags, tenint en compte les particularitats hidrogeològiques de l’espai, per conèixer l’origen de l’aigua, el tipus de recàrrega i les surgències. En darrer lloc, s’ha efectuat una lectura dels paràmetres analítics de l’aigua com el pH i la conductivitat per a la definició i classificació de la tipologia de la massa d’aigua.

Una vegada realitzat l’estudi, l’equip tècnic en donarà a conèixer els resultats el proper diumenge 8 d’abril amb una sortida al Parc dels Talls. L’explicació anirà a càrrec dels tècnics Jose Illa (biòleg) i Mireia Fargas (ambientòloga).


bottom of page