top of page

Reglament de la 2a baixada d'andròmines Viloesbojarrats!


BASES DE LES INSCRIPCIONS

1. Hi podrà participar tothom, les andròmines poden estar tripulades per una o diverses persones.

2. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult a l’andròmina durant la baixada.

3. De 12 a 18 anys només hi podran participar amb l’autorització dels pares o tutors legals.

4. Els majors de 18 anys han de portar algun document oficial, com ara DNI, carnet de conduir, etc.

5. El termini d’inscripció finalitza el dia 16 d’agost de 2018.

6. Les dades i documents necessaris per fer la inscripció són:

-Fitxa d’inscripció signada

-Nom, cognoms i data de naixement de cada participant

-Telèfon i adreça electrònica de contacte

-Nom d’identificació de l’andròmina

-Autorització signada en cas de ser menor de 18 anys

El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament.

Tot el que no estigui previst romandrà sota la decisió de l’Organització.

Per a qualsevol altra informació o consulta:

Regidoria de Joventut, Educació, Esports i Festes.

galimanybr@diba.cat | 647 874 293

FABRICACIÓ DE L'ANDRÒMINA

1. L’andròmina ha de ser de fabricació pròpia, pot tenir la forma i l’aspecte que desitgi el participant.

2. No podrà excedir els 3,5 m de llarg ni els 2,10 m d’amplada.

3. Per part de l’organització s’aconsella que les andròmines facin soroll d’alguna manera, per fer la baixada més espectacular.

4. Queda terminantment prohibit un vehicle adquirit en un establiment, com ara karts, quads, remolcs, patinets o carretons del súper.

5. Les úniques forces que poden empènyer l’andròmina són el pes i els concursants, queda terminantment prohibit utilitzar un altre mètode de propulsió.

6. L’andròmina ha de tenir com a mínim 3 rodes. Les rodes poden ser massisses o pneumàtiques, però és obligat que estiguin recobertes de cautxú o un material plàstic.

7. És obligatori que l’andròmina disposi d’una direcció i d’uns frens.

8. S’ha de reservar un espai per a la col·locació del dorsal de concursant. L’organització hi fixarà un dorsal visible de la mida DinA5 (150 x 210 mm) vertical.

9. Cada andròmina haurà de tenir un nom propi, sense que aquest pugui ser ofensiu. En aquest sentit l’organització es reserva el dret a no acceptar-lo.

10. En cap cas no es permetrà realitzar els descensos o baixades amb animals.

11. L’estructura de l’andròmina ha de ser adequada, de manera que no en sobresurtin els elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, vidres, objectes punxants i que tallin, etc.) que puguin perjudicar els espectadors i/o els participants mateixos.

12. Les andròmines han de poder ser remolcades, per tant s’hi han de posar orelletes.

13. Les andròmines seran examinades per comprovar que compleixen els requisits. En cas contrari, no se’n permetrà la participació.

RECORREGUT I ORGANITZACIÓ

1. No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni la del públic.

2. Els pilots i copilots obeiran i seguiran les instruccions i les indicacions de l’organització.

3. En tot el recorregut hi haurà proteccions a les zones conflictives.

4. És obligatori l’ús de casc i es recomana l’ús de guants, genolleres i colzeres.

5. L’activitat disposarà d’ambulància.

6. No obstant això, els participants han de signar un document a l’hora d’inscriure’s en el qual declaren que la seva participació és voluntària i sota la seva responsabilitat i exclouen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet.

7. L’organització es reserva el dret de modificar les bases segons la necessitat de la cursa.

8. Tots els participants quedaran convocats el diumenge a les 17.30 h al carrer Talls a l’entrada del Pèlag Sec.

VELOCITAT

Consistirà en dues o més contrarellotges individuals, de les quals comptarà el millor temps aconseguit per cada andròmina.

PREMIS

Es premiaran les 3 més ràpides.

Originalitat, divertit: es premiarà l’andròmina més valorada per un jurat. Es puntuarà la imaginació amb què hagin estat concebudes, l’ambientació i la decoració de les andròmines i dels participants. També es tindrà en compte l’espectacularitat i el soroll que faci l’andròmina i els seus tripulants durant la baixada.

No hi haurà una baixada específica per a aquesta categoria, comptaran les baixades fetes durant les contrarellotges.


bottom of page