top of page

Aquest novembre comencen les excursions "A cent cap als 100"


L’Ajuntament de Vilobí s’ha adherit de nou al programa “A cent cap als 100”, impulsat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu fomentar l’afició entre la gent gran de realitzar caminades amb regularitat, oferir a aquestes persones la possibilitat de conèixer diferents entorns geogràfics de la província i de viure la natura d’una manera totalment adaptada a les seves possibilitats, afavorir les relacions interpersonals i de grup, motivar l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements en relació amb el món natural i complementar l’acció que es du a terme amb els diferents grups municipals d’activita

t física adreçats a la gent gran. Es tracta de quatre caminades, una cada mes, més la cloenda, que estan totalment adaptades a les possibilitats i les necessitats del col·lectiu de gent gran; per tant, són suaus i assequibles.

Majoritàriament hauran de discórrer per pistes forestals o camins de muntanya i reduint al màxim possible els trams urbans; generalment, s’iniciaran sobre les 10 del matí i finalitzaran cap a les 4 de la tarda. Les caminades tenen una durada aproximada de 3-4 hores amb parades durant el recorregut. Les distàncies que es plantegen no seran, en cap cas, majors de 8-9 km, ni menors de 6 km.

L’inici de les caminades està previst al novembre. Així, properament s’informarà detalladament de cadascuna d’aquestes. Des de la Regidoria de Gent Gran, s’anima tot el col·lectiu d’aquesta franja d’edat a participar-hi.


bottom of page