Aquest novembre comencen les excursions "A cent cap als 100"


L’Ajuntament de Vilobí s’ha adherit de nou al programa “A cent cap als 100”, impulsat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu fomentar l’afició entre la gent gran de realitzar caminades amb regularitat, oferir a aquestes persones la possibilitat de conèixer diferents entorns geogràfics de la província i de viure la natura d’una manera totalment adaptada a les seves possibilitats, afavorir les relacions interpersonals i de grup, motivar l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements en relació amb el món natural i complementar l’acció que es du a terme amb els diferents grups municipals d’activita

t física adreçats a la gent gran. Es tracta de quatre caminades, una cada mes, més la cloenda, que estan totalment adaptades a les possibilitats i les necessitats del col·lectiu de gent gran; per tant, són suaus i assequibles.

Majoritàriament hauran de discórrer per pistes forestals o camins de muntanya i reduint al màxim possible els trams urbans; generalment, s’iniciaran sobre les 10 del matí i finalitzaran cap a les 4 de la tarda. Les caminades tenen una durada aproximada de 3-4 hores amb parades durant el recorregut. Les distàncies que es plantegen no seran, en cap cas, majors de 8-9 km, ni menors de 6 km.

L’inici de les caminades està previst al novembre. Així, properament s’informarà detalladament de cadascuna d’aquestes. Des de la Regidoria de Gent Gran, s’anima tot el col·lectiu d’aquesta franja d’edat a participar-hi.