top of page

Renovació de la xarxa d'aigua al barri de la Font


Com a conseqüència de la concentració d’avaries en el tram de la xarxa d’impulsió dels pous al barri de la Font, i previ a la imminent actuació de pavimentació d’aquest tram, s’han substituït 328 metres lineals de canonada. El material instal·lat és canonada de fundició, amb revestiment interior de morter, que millora la qualitat anterior i, d’aquesta manera, es preveu frenar les avaries.


bottom of page