top of page

La brigada municipal renova la vorera del c/ les Figueretes, millora camins i punts de reciclatge


Aquest mes d'octubre la brigada municipal ha estat treballant amb el sanejament de la vorera del c/ les Figueretes, que es trobava malmesa a causa a les arrels de l'arbrat existent. També destaca la feina realitzada per millorar els espais on es troben els contenidors. D'altra banda, s'han formigonat algunes entrades de camins i trams que es trobaven en molt mal estat, a conseqüència del temps.

La brigada municipal vetlla perquè els diferents equipaments i serveis del municipi estiguin en un estat òptim. És per això, que t'animem a fer-nos coneixedors de les accions que com a veí/veïna creguis que contribuirien a complir aquest objectiu.


bottom of page