top of page

ACTA D'ESCRUTINI DE LA CONSULTA SOBRE LES PLAQUES DE CARRER

A Vilobí del Penedès, el dia 27 d’abril de 2021, essent les 13.00 hores, es procedeix a efectuar l’escrutini sobre el resultat de la consulta efectuada per escollir el color de les plaques que es col·locaran per senyalitzar els carrers del municipi.

Efectuat el recompte per la secretària municipal que signa, dona el resultat següent:

Nombre de vots emesos: 68 Plaques de color crema: 43 vots Plaques de color verd: 25 vots

El resultat de la consulta es pronuncia a favor de les plaques de color crema.

コメント


bottom of page