top of page

Aquest 2022 es realitzaran obres al clavegueram de la part nord-oest de Vilobí

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va provar i convocar, el mes de juliol de 2019, el termini per a la sol·licitud de subvencions dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. L’Ajuntament de Vilobí del Penedès va presentar les seves sol·licituds i li han estat atorgades les següents:


Per a l’any 2022: 250.000,00 euros destinats a les obres de dotació del servei de clavegueram a la part nord-oest del municipi.Per a l’any 2024: 47.567,74 euros destinats a la millora de camins.

Així doncs, durant l’any 2022 es duran a terme les obres del clavegueram a la part nord-oest de Vilobí. Aquest projecte té un pressupost d’execució per contracta de 277.820,61 euros i recull la necessitat de regular l’abocament de 12 masies amb un total de 19 edificis destinats a habitatge i turisme rural, que actualment no disposen d’accés a cap sistema de sanejament. Va ser aprovat pel Ple municipal el dia 10 de novembre de 2021.


El projecte soluciona el compliment de la normativa d’aigües en matèria de domini públic hidràulic, de manera que es resol la situació precària d’abocaments incontrolats per infiltració al subsol, en uns casos, i a pous cecs, en altres casos.

L’Ajuntament va convocar els veïns afectats, que van manifestar la seva conformitat i satisfacció amb el projecte, atès que millora notablement la seva qualitat de vida, en no haver d’estar pendents de buidar les fosses sèptiques o pous morts.
Kommentare


bottom of page