top of page

Arranjament del camí de les Guixeres

Us informem que el camí de les Serps (Les Guixeres) serà arranjat; concretament se’n renovarà la canonada d’aigua i se soterraran les línies telefòniques, cosa que permetrà eliminar els actuals visibles pals de cablejat. Una vegada dutes a terme aquestes accions, es prosseguirà a asfaltar de nou el camí. L’import de licitació d’aquestes obres era de 81.412,70 € (IVA inclòs) i s’han licitat per 68.414,03 € (IVA inclòs) a l’empresa Lampisteria Salvador.

bottom of page