top of page

Avancem cap a una millor gestió dels residus


El proper dimecres 28 d'octubre es presentaran diferents propostes de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la recollida selectiva. Amb la voluntat d’avançar en aquesta matèria i donat que és una decisió que ens afectarà directament a tots/es els/les veïns/es de Vilobí, creiem que és important que entre tots puguem valorar les diferents opcions plantejades. Així doncs, us animem a assistir en aquesta presentació!

D’altra banda, us informem que després del període d'exposició pública, aquest mes entra en vigor la bonificació en la taxa d’escombraries que pretén fomentar l'ús de la deixalleria i beneficiar tothom qui en faci un bon ús. Per poder-vos acollir a aquesta bonificació, haureu de presentar deu formularis d’entrada de residus a la deixalleria a l'ajuntament abans del 31 de desembre de l'any en curs.


A més, recordeu que una altra novetat en relació amb la gestió dels residus és que des d’aquest estiu la deixalleria disposa de contenidors per a la recollida de càpsules de cafè de tots els tipus.


bottom of page