top of page

BASES DEL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2021


1. DESCRIPCIÓ:


Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament es convoca aquest concurs literari amb l'objectiu de promoure la creació literària en llengua catalana i també de celebrar la festivitat de Sant Jordi.

2. CATEGORIES:


2.1. Infantil (menors de 12 anys): poden presentar un conte o poesia amb il·lustració o sense.

- Es podrà utilitzar qualsevol tècnica per a les il·lustracions (llapis de colors, aquarel·la, etc.)

- El text podrà estar escrit a mà o amb ordinador en DIN A-4

2.2. Juvenil (de 13 a 17 anys): poden presentar una narració o poesia

- Escrit a ordinador

- Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4

2.3. Adult (a partir de 18 anys): el treball presentat pot ser una narració o poesia.

-Escrit a ordinador

-Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4


3. PRESENTACIÓ:

- Totes les obres s'hauran de presentar en llengua catalana, hauran de ser inèdites i podran ser individuals o en equip.

- La temàtica serà lliure.

- La forma de presentació pot ser presencial a les oficines de l'ajuntament o telemàtica a l'adreça de correu electrònic vilassl@diba.cat.

- Si s'envien presencialment, hauran d'anar dintre un sobre tancat i a la portada del sobre s'indicarà: "Concurs literari Sant Jordi 2021" i el títol de l'obra i categoria. A dintre del sobre s'hi inclourà una targeta amb nom, cognoms, edat, adreça i telèfon.

- Si s'envien telemàticament, el concepte serà "Concurs Literari Sant Jordi 2021" i especificareu en el missatge del correu: Títol de l'obra i categoria, nom i cognoms, edat, adreça i telèfon. Per tal de garantir l'anonimat, només la persona que gestiona aquesta adreça de correu electrònic pot saber les autories (actuarà com a sobre tancat). Un cop decidit el veredicte per part del jurat es comprovarà l'autoria.


4. TERMINI:


- El termini de la presentació serà fins el dilluns 19 d'abril de 2021

- No s'acceptaran les obres que es presentin fora d'aquest termini


5. PREMIS:


- S'establiran un o varis premis per a cada categoria, segons el jurat cregui convenient i les obres guanyadores tindran uns vals a bescanviar per llibres en les diferents llibreries (Abacus, La Cultural o L'Odissea).

- En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi es repartirà entre tots/es els/les components del grup.


6. ACLARIMENTS:


- L'organització del concurs es reserva el dret de domini de les obres premiades

- Totes les obres guanyadores seran publicades a la web de l'Ajuntament

- No s'acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs

Komentarze


bottom of page