top of page

Convocatòria d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva

La Junta de govern local, en sessió del dia 7 de setembre de 2020, ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Per poder accedir als ajuts, les persones interessades han d’estar empadronades en el municipi de Vilobí del Penedès i trobar-se en una situació familiar i/o individual amb necessitats socials i/o econòmiques. També en poden ser beneficiàries aquelles persones amb algun tipus de discapacitat que realitzin activitat esportiva terapèutica per prescripció facultativa i aquelles persones que, per part de l’equip de Serveis socials, es valori que l’activitat esportiva pot ajudar a minvar o alleugerir alguna situació de vulnerabilitat o exclusió social.


L’activitat esportiva comprèn l’esport de base en l’Escola Esportiva Municipal, en alguna de les entitats esportives del municipi, o en entitats d’altres municipis sempre i quan la modalitat esportiva que realitzen no s’oferís a Vilobí del Penedès. També comprèn les activitats de pilates, zumba i ioga de l’Aula de Cultura municipal, i les activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.


Podeu consultar les bases a la pàgina web municipal (www.vilob.cat) o demanar-les a l’ajuntament en horari d’oficina.Comments


bottom of page