top of page

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A LES FAMÍLIES

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A FER FRONT A LES DESPESES DE L’HABITATGE HABITUAL I DESPESA D’ALIMENTACIÓ BÀSICA A LES FAMÍLIES PER LA SITUACIÓ DE LA COVID-19

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris a les famílies per la situació de la covid-19, i ha habilitat una partida de 10.000,00 euros per fer-hi front.

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació econòmica provocada per la propagació del coronavirus.

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) o ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels serveis socials municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, subministraments bàsics (aigua, llum, gas i internet) i aliments bàsics.

Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària per unitat familiar durant un termini inicial de dos mesos comptats a partir de la data de la publicació de l’anunci de convocatòria en la pàgina web municipal.

Trobareu tota la informació a la pàgina web municipal: www.vilobi.cat

També podeu adreçar-vos a l’ajuntament, demanant cita prèvia al telèfon: 93 897 89 80, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Comments


bottom of page