top of page

Es signa un conveni de col.laboració amb Creu Roja per vetllar per les famílies més vulnerables

Atenent a la necessitat creixent d’ajudes per a la subsistència que l’actual context socioeconòmic està originant, l’Ajuntament de Vilobí ha signat un conveni de col·laboració amb Creu Roja per tal d’establir un dispositiu que vetllin perquè famílies del municipi en situació o risc de vulnerabilitat es puguin acollir a un programa d’ajudes.


Aquest dispositiu funciona mitjançant targetes de prepagament per a la cobertura de necessitats bàsiques, principalment despeses associades a l’alimentació. D’aquesta manera, es garanteix l’accés de manera normalitzada a productes de primera necessitat.

Les famílies beneficiàries d’aquest servei són monitoritzades pels Serveis Socials del municipi i derivades als professionals i voluntaris de la Creu Roja, que les atenen i s’encarreguen del lliurament de les targetes.

Comments


bottom of page