top of page

Informació COVID-19

Com la resta de la població, l'Ajuntament de Vilobí segueix amb atenció l'evolució de les informacions respecte a l'epidèmia de Coronavirus (COVID-19). És per això que recomanem i compartim amb tots vosaltres la web que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de la població on es pot trobar la informació actualitzada sobre aquest tema. http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ Als taulers d'anuncis del Centre cívic, l'Ajuntament, la llar d'infants Els Ocelles i l'escola Llebeig o al CAP, també s'hi poden consultar fulletons informatius sobre la malaltia. Com a mesura preventiva i de conscienciació, l'Ajuntament ha distribuït dosificadors de gel desinfectant de mans en els equipaments públics més sensibles del municipi (Oficines municipals, llar d'infants, escola, Centre Cívic, CAP...).


Recordem que la neteja freqüent de mans és una de les mesures més efectives per reduir l'expansió de l'epidèmia.

Bình luận


bottom of page