top of page

L'Ajuntament signa un conveni amb la Diputació per a la prevenció d'incendis forestals

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha aprovat un conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de la zona, la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. Els objectius principals del conveni són, entre d’altres, reduir el risc de grans incendis forestals, restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions i millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic. Per a aquest any 2021, l’Associació de Propietaris Forestals té un pressupost assignat de 180.000 € per fer actuacions dins d’aquestes AGP. Al municipi de Vilobí la superfície municipal en hectàrees és de 940,21 ha. A continuació podeu veure el mapa de l’àrea de gestió prioritària de Vilobí.


Els incendis forestals són una amenaça real i constant per al territori dels nostres municipis, que causen anualment greus danys a persones i béns i al medi ambient. Els boscos mediterranis presenten, en gran part de la superfície, un estat d’abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles de patir amb major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i que tenen com a principal objectiu promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats.


En cas que algun propietari forestal pugui estar interessat a formar part de l’Associació de Propietaris Forestals o vulgui rebre’n informació es poden posar en contacte amb l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.


Comments


bottom of page