top of page

L’atenció a les persones en situació o risc de vulnerabilitat, una prioritat

Durant l’any 2019, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha continuat prestant el servei d’ajuda domiciliària municipal i ha atorgat diversos ajuts i beques.


El servei d’ajuda domiciliària municipal l’atenen una treballadora social i una auxiliar del llar. El servei és de caràcter gratuït i l’assignació es fa prèvia avaluació pels serveis socials municipals i l’equip d’atenció primària del consultori mèdic. Actualment s’estan atenent un total de 17 llars. El cost del servei ha estat de 25.074,86 euros l’any 2019.


Dins la línia d’ajuts, durant l’any 2019 s’han atorgat ajudes en concepte d’alimentació a 10 famílies, amb un total de 2.460,00 euros. Les beques escolars han ascendit a 1.125,00 euros i els beneficiaris han estat 16 alumnes de l’Escola Llebeig. Les beques destinades a l’Escola esportiva municipal han suposat 1.342,50 euros, i s’han atès 9 infants. Per acabar, s’han tramitat ajuts d’urgència social (2 ajuts en concepte d’ulleres per a infants per un total de 143,00 euros i ajuts per a farmàcia amb un cost de 420,00 euros).


A més, amb l’ajut de Diputació de Barcelona, s’ha procedit al condicionament de dues cambres de bany canviant la banyera per un plat de dutxa, en dos habitatges on viuen dues persones amb mobilitat reduïda.L’atenció a les persones, especialment les més vulnerables, continua essent una prioritat del nostre Ajuntament i en aquesta mateixa línia es continuarà durant l’exercici 2020.

Comentários


bottom of page