top of page

La sala del Centre Cívic, renovada


Després d’uns mesos treballant-hi, aquest febrer han acabat les obres de millora de la sala del Centre Cívic. Aquestes han consistit en la renovació dels vestidors de l’escenari, que es trobaven en un estat força deteriorat a causa del temps. S’han ampliat i construït lavabos nous i s’ha dotat de portes i il·luminació renovada. També s’ha aprofitat per canviar la moqueta dels laterals de la pista i les parets i s’han millorat els tancaments de les portes d’emergència de la sala.


Les obres de la sala del Centre Cívic han estat subvencionades en bona part per la Diputació de Barcelona.


Amb l’objectiu de poder gaudir d’aquest equipament durant molts anys més, es convida totes les entitats i persones que en facin ús a cuidar-lo i mantenir-lo entre tots i totes.

bottom of page