top of page

Participa al 2n Concurs Literari de Sant Jordi!

Bases de participació:

1. DESCRIPCIÓ:

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament es convoca aquest concurs literari amb l’objectiu de promoure la creació literària en llengua catalana i també de celebrar la festivitat de Sant Jordi


2. CATEGORIES:

2.1 – Infantil (menors de 12 anys): Poden presentar un conte o poesia amb il·lustració o sense.

-Es podrà utilitzar qualsevol tècnica per a les il·lustracions (llapis de colors, aquarel·la, etc.).

-El text podrà estar escrit a mà o amb ordinador.

- Mida DIN A-4.
2.2 – Juvenil (de 13 a 17 anys): Poden presentar una narració o poesia.

-Escrit a ordinador.

-Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4.


2.3 – Adult (a partir de 18 anys): El treball presentat pot ser una narració o poesia.

-Escrit a ordinador.

-Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4.


3. PRESENTACIÓ:

- Totes les obres s’hauran de presentar en llengua catalana, hauran de ser inèdites i podran ser individuals o en equip.

- La temàtica serà lliure.

- La forma de presentació pot ser presencial a les oficines de l’ajuntament o telemàtica a l’adreça de correu electrònic vilassl@diba.cat.

- Si s’envien presencialment, han d’anar dintre un sobre tancat i al davant del sobre s’ha d’indicar: “Concurs literari Sant Jordi 2022” i el títol de l’obra i categoria. A dins del sobre s’ha d’incloure una targeta amb el nom, cognoms, edat, adreça i telèfon.


- Si s’envien telemàticament, a l’assumpte s’ha de consignar: “Concurs Literari Sant Jordi 2022” i especificar en el missatge del correu: títol de l’obra i categoria, nom i cognoms, edat, adreça i telèfon. Per tal de garantir l’anonimat, només la persona que gestiona aquesta adreça de correu electrònic pot saber les autories (actuarà com a sobre tancat). Un cop decidit el veredicte per part del jurat es comprovarà l’autoria de l’obra en concret.


4. TERMINI:

El termini de la presentació serà fins al dilluns 19 d’abril de 2022.

No s’acceptaran les obres que es presentin fora d’aquest termini.


5. PREMIS:

S’establiran un o diversos premis per a cada categoria, segons el que jurat cregui convenient, i les obres guanyadores obtindran uns vals a bescanviar per llibres en les diferents llibreries (Abacus, La Cultural o L’Odissea).

En cas que resulti premiat un treball en equip, el premi es repartirà entre totes les persones que formin el grup.


6. ACLARIMENTS:

L’organització del concurs es reserva el dret de domini de les obres premiades. Totes les obres guanyadores seran publicades al web de l’Ajuntament.


No s’acceptaran els treball que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.

Comments


bottom of page