top of page

Sabies que al Parc dels talls hi ha 110 tipus d'ocells?

Des de l’any 2018 s’està fent un seguiment ornitològic al Parc dels Talls amb l’objectiu d’actualitzar i millorar el coneixement de les espècies d’ocells que hi ha als pèlags. Aquesta anàlisi posa especial interès en les espècies hivernants i reproductores, ja que aquestes dades permeten obtenir una diagnosi de l’espai i proposar accions per a la conservació de la biodiversitat.

Aquest 2021 s’han anellat un total de 110 ocells de 23 espècies en un total de 24 controls. També, es van fer 94 anellaments i 5 controls més durant la jornada divulgativa del passat mes de desembre. Del total de controls, 16 corresponen a exemplars recapturats de temporades anteriors. Combinant les dades d’anellament i d’observacions de camp, s’han detectat 42 espècies reproductores a l’àrea del Pèlag Gran i 6 espècies més a zones properes a l’àrea d’estudi. Aquest any s’ha començat el seguiment de ratpenats i se n’han pogut detectar de 8 grups fònics diferents, corresponents a almenys 8 espècies, i se n’han fet fins a 8.800 deteccions entre dues sessions de gravació. Tots els grups s’han detectat als dos punts de cens (el Pèlag Petit i el Pèlag Gran), però en abundàncies diferents. El nombre de passades (deteccions) no és una mesura directa de l’abundància, però pot donar una idea relativa de la facilitat de detecció de cada una de les espècies/grups fònics.


Aquest seguiment no seria possible sense la col·laboració de l’escola Llebeig amb el manteniment i muntatge de les caixes niu instal·lades al Parc dels Talls. En aquest sentit, també cal destacar la feina de la brigada per al manteniment de la zona, que realitza totes les tasques i propostes de millora que les conclusions d’aquest estudi porten associades.Comments


bottom of page