top of page
IMAGEN_021.JP

IMAGEN_021.JP

Agermanament amb Chiusanico

10 anys d'agermanament! 

L’any 2003 va tenir lloc l’acte ofi- cial d’agermanament amb el po- ble italià, primer a Vilobí i després a Chiusanico. Des de llavors, s’han fet força intercanvis i s’han forjat algunes amistats.


Chiusanico és un poble del nord d’Itàlia, a trenta quilò- metres de la frontera francesa i a cent de Gènova. Pertany a la Ligúria i té com a centre neuràlgic de referència la ciutat d’Impèria, tot just a sis quilòmetres de distància.


Té uns set-cents habitants repartits preferentment en tres nuclis urbans força distants entre sí: Gazelli, Chiusanico i Tòrria. La riquesa autòctona és l’explotació dels productes derivats de l’olivera, que podem veure escampades per les feixes i feixetes de totes les muntanyes de l’entorn.

bottom of page