CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA