top of page

Trets històrics 

Escut i bandera

L’escut més antic és de l’any 1846. La seva forma és ovalada. Hi ha una inscripció que diu "Vilobí del Panadés. Vallformosa" i al centre un gos amb un mos de pa a la boca, amb un bastó d’on penja una carabassa, un tronc i brancatges d’un arbre i una capa estesa que sembla una esclavina.Toponímia

Si bé és comunament acceptat que el terme Vilobí procedeix del llatí "Villa albina", és a dir, casa rural pertanyent a un personatge dit Albí, els especialistes han especulat que aquest nom pot venir de "vila blanca" referital pujolet de mineral de guix que ja podria haver estat emprat durant el període de dominació romana. D’aquesta manera mai ha hagut un llinatge dit Vilobí la qual cosa si succeeix a Vilobí de la Selva.


Història

El terme de Vilobí ja degué ésser poblat en el neolític si fem cas al jaciment d’indústria lítica en sílex de les Guixeres de Vilobí trobada al turó dels tres pins, just al límit amb Sant Martí. Les restes ibèriques i romanes semblen indicar un poblament continuat durant la edat antiga.Vallformosa fou des del s. X una quadra del terme de Sant Martí, però no es fins el s. XII que el terme Vilobí és esmentat a la documentació. Des del s. XIIè Vilobí es segregà del Castell de Sant Martí, si bé al s. XIV, al igual que Sant Martí, inicià la seva dependència jurisdiccional de la Pia Almoina de la Catedral de Barcelona. Els canonges de la catedral de Barcelona foren els senyors de Vilobí fins la desaparició del feudalisme al s. XIX. A 1842 el territori de Vallformosa fou agregat a Vilobí i des de 1846 Vilobí inicià el seu camí com a municipi independent, si bé la parròquia es seguí dient de Santa Maria de Vallformosa de Vilobí.

 

Si bé el topònim Vilobí pot indicar l’existència de guix en el terme des d’època romana aquesta presència està documentada des del 1013. EL guix ha condicionat no només la toponímia sinó sobretot la fisomia física i econòmica del municipi. Són encara presents algun antic forn de Vilobí i els pèlags de les antigues guixeres, avui ja tancades i en procés de convertir-se en un parc....En què exactament? La importància del guix al municipi es present en el Museu del Guix.

bottom of page