top of page

Licitacions en curs

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PARC CENTRAL A VILOBÍ DEL PENEDÈS.

 

Termini de presentació de proposicions 4 d’abril de 2022, a les 14.00 hores.

 

  1. ACTA REPLANTEIG PARC CENTRAL

  2. PROVIDÈNCIA INICI PROCEDIMENT LICITACIÓ

  3. INFORME INTERVENCIÓ

  4. INFORME SECRETARIA

  5. PROPOSTA INICI LICITACIÓ

  6. PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

  7. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

  8. ANUNCI DE LICITACIÓ

  9. ACTA OBERTURA DELS SOBRES

bottom of page