CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA RETIRADA DE RESIDUS DE MATERIALS D'AÏLLAMENT (URALITA) 2020