top of page

Llicències ambientals

Comunicació prèvia activitats innòcues

 

Comunicació prèvia annex III Llei 20/09/1

 

Comunicació prèvia espectacles públics i activitats recreatives

 

Llicència ambiental annex III Llei 20/09/1

 

Llicència municipal activitats recreatives

 

Canvi de nom activitats ambientals annex II i III Llei 20/09/1

 

Canvi de nom activitats, espectacles públics i activitats recreatives

 

Canvi de nom activitats innòcues

 

 

bottom of page