CONVOCATÒRIA PER L'ARRENDAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 2021

Anunci

Plec de clàusules

 

El termini de presentació acaba el dia 19 de maig de 2021, a les 14 hores.