top of page

Servei d’auxiliar de la llar


L’ajuntament de Vilobí del Penedès ha incorporat un nou servei adreçat a les persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui perquè tenen un perfil de salut fràgil, o bé perquè es tracta de persones grans que viuen soles. Es tracta del Servei d’Auxiliar de la Llar, que posa a disposició dels seus usuaris una persona per fer les tasques bàsiques de manteniment de la higiene i l’ordre a les llars. Els usuaris es determinen a partir d’una anàlisi que realitzen l’equip bàsic de Serveis Socials i l’equip d’Atenció Primària de la Salut.

Amb la incorporació d’aquest servei, a banda d’atendre les necessitats bàsiques que permeten garantir unes bones condicions de vida a les persones beneficiàries, també s’ha proporcionat un lloc de treball per a una persona en situació d’atur del nostre municipi, que gaudeix d’un contracte laboral a mitja jornada.

bottom of page