top of page

Millora de la xarxa de sanejament a Can Picolis


El mes d’abril és la data prevista per a l’inici de les obres de millora del sistema de clavegueram de Can Picolis. El projecte i la execució, a càrrec de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, responen a la necessitat urgent d’eliminar un punt d’abocament dels anys setanta per infiltració al terreny. L’actuació consisteix a recollir les aigües residuals del sector fins al punt més baix, on actualment s’ubica una fossa filtrant. En aquest punt s’instal·larà un pou de bombeig que eleva les aigües residuals fins a la xarxa general. La millora de l’actuació consisteix a una millor gestió de les aigües residuals, que de ser un abocament no regulat ni controlable, passaran a enviar-se al sistema de depuració final del municipi.


bottom of page