top of page

Arranjament d'habitatges de persones dependents


La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona ha aprovat una pròrroga per a l'execució i justificació dels ajuts concedits durant l’any 2020 per a l’arranjament i adequació d’habitatges de persones dependents vulnerables de Vilobí, que van ser sol·licitats amb anterioritat. D’aquesta manera, l’execució de les obres, que no va poder ser completada durant l’any que acaba de finalitzar degut a la situació de pandèmia, s’espera poder completar-la durant el primer trimestre d’aquest any.


Comentarios


bottom of page