top of page

Bases del Concurs Literari 2023

1. DESCRIPCIÓ:

Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament es convoca aquest concurs literari amb l'objectiu de promoure la creació literària en llengua catalana i també de celebrar la festivitat de Sant Jordi.

2. CATEGORIES:

2.1. Infantil (menors de 12 anys):

Poden presentar un conte o poesia amb il·lustració o sense.

• Es podrà utilitzar qualsevol tècnica per a les il·lustracions (llapis de colors, aquarel·la, etc.)

• El text podrà estar escrit a mà o amb ordinador

• Mida DIN A-4

2.2. Juvenil (de 13 a 17 anys):

Poden presentar una narració o poesia.

• Escrit a ordinador

• Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4

2.3. Adult ( a partir de 18 anys):

El treball presentat pot ser una narració o poesia.

• Escrit a ordinador

• Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4

3. PRESENTACIÓ:

• Totes les obres s'hauran de presentar en llengua catalana, hauran de ser inèdites i podran ser individuals o en equip.

• La temàtica serà lliure.

• La forma de presentació pot ser presencial, a les oficines de l'ajuntament, o telemàtica, a l'adreça de correu electrònic vilassl@diba.cat.

• Si s'envien presencialment, hauran d'anar dintre un sobre tancat i a la portada del sobre s'ha d’indicar: “Concurs literari Sant Jordi 2023” i el Títol de l'obra i categoria.

• A dintre del sobre s'hi ha d’incloure una targeta amb el nom, cognoms, edat, adreça i telèfon.

• Si s'envien telemàticament, l’assumpte ha de ser “Concurs Literari Sant Jordi 2023” i especificareu en el missatge del correu: títol de l'obra i categoria, nom i cognoms, edat, adreça i telèfon. Per tal de garantir l'anonimat, només la persona que gestiona aquesta adreça de correu electrònic pot saber les autories (actuarà com a sobre tancat). Un cop decidit el veredicte per part del jurat es comprovarà l'autoria.

4. TERMINI:

El termini de la presentació serà fins el dimarts 18 d'abril de 2023.

No s'acceptaran les obres que es presentin fora d'aquest termini.

5. PREMIS:

• S'establiran un o diversos premis per a cada categoria, segons el Jurat cregui convenient, i les obres guanyadores tindran uns vals per bescanviar per llibres en les diferents llibreries (Abacus, La Cultural o L’Odissea).

• En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi es repartirà entre tots/es els/les components del grup.

6. ACLARIMENTS:

• L'organització del concurs es reserva el dret de domini de les obres premiades.

• Totes les obres guanyadores seran publicades a la web de l'Ajuntament.

• No s'acceptaran els treball que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.


Comments


bottom of page